Uzman Psikolojik Danışman Ayperi Otru Kılıç

Yeditepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden 2016 yılında yüksek onur belgesi ile mezun olmuştur. Lisans programı süresince gönüllü olarak projelerde yer almıştır. Otistikler Derneği üyesi olarak, “Alternatif Gelişim Projesi Mesleki Eğitim ve İstihdam Programı” çerçevesinde otizmli bireyler ile çalışmalarını sürdürmüştür. İstanbul Sanayi Odası Vakfı ve Aura Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezinin meslek liselerinde yürüttüğü “Okulda Hayat Var” projesinde asistan psikolojik danışman olarak görev almıştır.

2021 yılı Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nde “Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisinde Bireyle Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri Ders Konuları Kapsamında Ele Alınan Makalelerin Çeşitli Özellikler Açısından İncelenmesi” konulu kongre sunumu gerçekleştirmiştir.

2022 yılında Kocaeli Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Yüksek Lisans Programını “Yetişkinlerde Bilişsel Esneklik, Genel Öz Yeterlik ve İyimserlik Düzeyinin Örtük Zekâ İnançları ile İlişkisinin İncelenmesi” konusu tez çalışmasını tamamlayarak “Uzman Psikolojik Danışman ve Rehber” ünvanını almıştır.

2017- 2018 eğitim öğretim yılında Sevimli Akademi Anaokulunda 1.5-6 yaş arası çocuklarla çalışmıştır. Aynı zamanda özgül öğrenme güçlüğü ve gelişimsel bozukluklar alanlarında hizmet veren bir özel eğitim merkezinde görev almıştır. 2018- 2019 eğitim öğretim yılında genel merkez sınavlarına hazırlayan Çınar İzmit Özel Öğretim Kursunda görev almıştır. Burada sınav kaygısı, sınava hazırlık aşamaları ve kariyer danışmanlığı üzerine çalışmalar yapmıştır. 2019-2021 yıllarında Kocaeli Sınav Kolejinde ortaokul rehber öğretmeni olarak görev almıştır.

Diğer yandan akademik çalışmalarını devam ettirerek, 2021 yılında Uzman Psikolog Sibel Cesur Akyunak tarafından verilen “Aile Danışmanlığı” eğitimini tamamlamıştır. 6-16 yaş arasına uygulanan WISC-R zeka testi uygulayıcı sertifikasını almıştır. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği aracılığıyla Prof. Dr. Hakan Türkçapar’ın “Bilişsel Davranışçı Terapi” eğitimini tamamlamıştır. “Bilinçli Farkındalık” eğitimini ise, Uzman Psikolog İlker Küçük tarafından verilen eğitim ile tamamlamıştır.

2022 yılı itibariyle TERAPATİKA Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi bünyesine katılmış; çocuk ve gençlere yönelik psikolojik danışmanlık faaliyetleri ile ailelere yönelik ebeveyn danışmanlığı çalışmalarına burada devam etmektedir.