Çift ve Aile Terapisi

Çift ve Aile Terapisi ailenin sorunlarına sistemik bakış açısıyla yaklaşan yani bireysel değil ilişkiye yönelik bir iyileştirme tekniğidir.

Kişileri yargılamak yerine aile üyelerinin ihtiyaçlarının ve çatışma alanlarının belirlenmesi ile sorun çözme ve iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir çalışma ve psikoeğitim modelidir.